Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielka Sobota)
[Musical setting of the Paschal Triduum in the Academic Church of KUL (Holy Saturday)]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL