Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna Mszy św. z okazji uroczystości poświęconej Słudze Bożemu ks. prof. Wincentemu Granatowi, rektorowi KUL w latach 1965-1970, którego proces beatyfikacyjny od 1995 r. prowadzi diecezja sandomierska
[Musical setting of the Holy Mass on the occasion of the celebration dedicated to the Servant of God, prof. Wincency Granat, rector of the Catholic University of Lublin in the years 1965-1970, whose beatification process since 1995 has been led by the Diocese of Sandomierz]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL