Kinga Strycharz-Bogacz

"Opowieści papieskie" - widowisko muzyczno-plastyczne Teatru ITP z muzyką na żywo
["Opowieści papieskie" - a performance of the spectacle of Teatr ITP with live music]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL