Kinga Strycharz-Bogacz

"Opowieści papieskie" - premiera widowiska muzyczno-plastycznego Teatru ITP
["Opowieści papieskie" - a premiere performance of the spectacle of Teatr ITP]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL