Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego w Kościele Akademickim KUL (Wielki Piątek)
[Musical setting of the Paschal Triduum in the Academic Church of KUL (Good Friday)]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL