Kinga Strycharz-Bogacz

Ludowe pieśni religijne w polskich zwyczajach rodzinnych
[Folk religious songs in Polish family customs]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Antoni Zoła
Miejsce: Łódź-Lublin
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Polskie zwyczaje rodzinne / Aldona Jadwiga Plucińska
Strony od-do: 248-257