Kinga Strycharz-Bogacz

Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe
[Polish religious songs of Catholic communities. Living tradition as preserved cultural heritage]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

Nazwa jednostki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki