Kinga Strycharz-Bogacz

Przejawy pobożności ludowej w polskim nurcie pasyjnym
[Signs of folk piety in Polish passion trend]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Sympozjum z okazji uroczystości św. Cecylii
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL