Kinga Strycharz-Bogacz

Z badań nad żywą tradycją śpiewów pasyjnych w Małopolsce i na Podkarpaciu
[From studies of living tradition of passion folk songs in Małopolska and Podkarpacie]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Polska muzyka kościelna – tradycja i współczesność
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Instrumentologii