Kinga Strycharz-Bogacz

Z badań nad pieśniami pasyjnymi Małopolski i Podkarpacia
[From the study of passion folk songs in Małopolska and Podkarpacie]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Additamenta Musicologica Lublinensia (ISSN: 1895-0493)
Rok wydania: 2008
Strony od-do: 199-201
Streszczenie: Okres Wielkiego Postu jest wyjątkowo bogaty w obrzędowość tak kościelną, jak ludową, a pieśni stanowią istotny element tej obrzędowości. Pieśni pasyjne mające swoją genezę w okresie średniowiecza funkcjonują w dwóch typach źródeł: w zapisach rękopismiennych i śpiewnikowych, a także w żywej ustnej tradycji. Te obie tradycje wzajemnie przenikają się i uzupełniają. Bardzo istotna jest funkcja śpiewów pasyjnych warunkująca ich istnienie, a także wskazująca miejsce i czas ich wykonywania oraz związek z konkretnymi obrzędami.
Słowa kluczowe: pieśni pasyjne, żywa tradycja śpiewówCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kinga Strycharz-Bogacz",
title = "Z badań nad pieśniami pasyjnymi Małopolski i Podkarpacia",
journal = "Additamenta Musicologica Lublinensia",
year = "2008",
pages = "199-201"
}

Cytowanie w formacie APA:
Strycharz-Bogacz, K. (2008). Z badań nad pieśniami pasyjnymi Małopolski i Podkarpacia. Additamenta Musicologica Lublinensia, 199-201.