Kinga Strycharz-Bogacz

Ludowe śpiewy religijne jako żywa tradycja muzyczna – jej lokalne uwarunkowania i przeobrażenia
[Folk religious singing as a living music tradition - its local conditions and transformations]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości"
Miejsce: Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS "Chatka Żaka"
Nazwa jednostki: UMCS