Kinga Strycharz-Bogacz

Udział w projekcie badawczym "Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie" (Etap VIII), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna)

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym