Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna Liturgii Triduum Paschalnego celebrowanej w Kościele Akademickim KUL (Wielki Czwartek)
[Musical setting of the Paschal Triduum in the Academic Church of KUL (Maundy Thursday)]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL