Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna Mszy św. koncelebrowanej przez ks. prof. Mariana Stasiaka, ks. prof. Anzelma Weissa i ks. dra Huberta Ordona w V niedzielę Wielkiego Postu
[Musical setting of the Holy Mass concelebrated by Rev. Prof. Marian Stasiak, Rev. Prof. Anzelm Weiss and Rev. Dr. Hubert Ordon on the 5th Sunday of Lent]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL