Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna Mszy św. celebrowanej w intencji emerytowanych Profesorów i Pracowników KUL przez ks. prof. dra hab. Mirosława Sitarza, Prorektora KUL
[Musical setting of the annual Holy Mass celebrated by Rev. Prof. dr hab. Mirosław Sitarz, Vice-Rector of KUL, in the intention of retired professors and employees of the Catholic University of Lublin]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL