Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna Mszy św. celebrowanej przez ks. prof. Mariana Stasiaka w III Niedzielę Adwentu
[Musical setting of the Holy Mass celebrated by Rev. Prof. Marian Stasiak on the Third Sunday of Advent]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL