Kinga Strycharz-Bogacz

Kultywowanie rodzimego folkloru muzycznego w kontekście jego propagowania podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim
[Preservation of native musical folklore in the context of its promotion during the National Festival of Children's Folk Art "Child in Folklore" in Baranów Sandomierski]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: VIII Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne: Festiwale i muzyka tradycyjna: interakcje - konteksty - przemiany
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy