Kinga Strycharz-Bogacz

Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Klemensa w Czerminie (diecezja tarnowska)
[Music and religious culture of St. Clement’s Parish in Czermin (Diocese of Tarnów)]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Kinga Pietras