Kinga Strycharz-Bogacz

Kultywowanie ludowej tradycji kolędowania przez zespoły amatorskie na przykładzie Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych Lublinie
[Preserving folk tradition of caroling by amateur groups on the example of the National Review of Bands and Caroling Groups in Lublin]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Weronika Chomiarczuk