Kinga Strycharz-Bogacz

Inspiracje polskim folklorem w wybranych dziełach Ignacego Jana Paderewskiego
[Polish folklore inspirations in the selected works of Ignacy Jan Paderewski]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Irena Ochnio