Kinga Strycharz-Bogacz

Ludowy kult pasyjny i jego przejawy w śpiewach kalwaryjskich funkcjonujących w Kalwarii Zebrzydowskiej i Kalwarii Pacławskiej (południowo-wschodnia Polska)
[Folk passion cult and its signs in Calvary songs functioning in Kalwaria Zebrzydowska and Kalwaria Pacławska (south-eastern Poland)]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XII Konferencja Badaczy Muzyki Ludowej Rusi Czerwonej (Galicyjsko-Włodzimierskiej) i Ziem Przyległych z okazji 150-lecia Lesi Ukrainki
Miejsce: Department of Musical Folklore and Laboratory of Musical Ethnology