Kinga Strycharz-Bogacz

Muzyczne przekazy kolęd i pastorałek zachowane w źródłach pisanych oraz w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych
[Music transmissions of carols and pastorals preserved in written sources and in living tradition of Polish religious singing]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

Miejsce: Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu