Kinga Strycharz-Bogacz

Śpiewnikowe przekazy i ludowa recepcja pieśni bożonarodzeniowej „Śliczna Panienka Jezusa zrodziła"
[Songbook notations and folk reception of Christmas song "Śliczna Panienka Jezusa zrodziła"]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Anna Lyssy