Kinga Strycharz-Bogacz

Kultywowanie ludowej tradycji muzycznej Kielecczyzny na przykładzie działalności zespołu „Tęgie Chłopy”
[Preserving folk music tradition of Kielce region on the example of the activity of the group "Tęgie Chłopy"]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Marcin Kociuba