Kinga Strycharz-Bogacz

Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia
[The folk traditions in music culture: the preservation of cultural heritage – inspirations – transformations]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: KUL
Rok wydania: 2019
Redaktorzy: Tomasz Rokosz, Kinga Strycharz-Bogacz, Beata Bodzioch