Kinga Strycharz-Bogacz

Ludowa recepcja ewangelicznej przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji "Chrześcijanie katolicy proszę posłuchajcie"
[Folk reception of the New Testament parable about the Good Shepherd in the religious song "Chrześcijanie katolicy proszę posłuchajcie" ("Christian Catholics please listen")]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2019
Tom: 67
Numer czasopisma: 12
Strony od-do: 141-154
Streszczenie: Artykuł ma na celu przedstawienie ludowej recepcji nowotestamentalnej przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni Chrześcijanie katolicy proszę posłuchajcie. Należy ona do gatunku pieśni dziadowskich i w zebranym materiale empirycznym reprezentowana jest przez 55 nagrań pochodzących z 13. regionów Polski. Badania dowiodły wyjątkowo wysoki stopień wariabilności warstwy muzycznej oraz wariantywność tekstu tej pieśni. Niewątpliwie decyduje o tym jej genetycznie ludowe pochodzenie. Dzięki temu pieśń ta funkcjonuje w 11 różnych wersjach melodycznych oraz licznych wariantach melodycznych, rytmicznych, formalnych, agogicznych i międzystroficznych, które również wykazują regionalne, subregionalne czy lokalne uwarunkowania.
Słowa kluczowe: pieśni dziadowskie, ludowa recepcja treści biblijnych, wariabilność
Dostęp WWW: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=852121
DOI: 10.18290/rh.2019.67.12-11Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kinga Strycharz-Bogacz",
title = "Ludowa recepcja ewangelicznej przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji ''Chrześcijanie katolicy proszę posłuchajcie''",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2019",
number = "12",
pages = "141-154"
}

Cytowanie w formacie APA:
Strycharz-Bogacz, K. (2019). Ludowa recepcja ewangelicznej przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji "Chrześcijanie katolicy proszę posłuchajcie". Roczniki Humanistyczne, 12, 141-154.