Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna dorocznej Mszy św. celebrowanej przez Księdza Prorektora Andrzeja Kicińskiego w intencji emerytowanych pracowników KUL
[Musical setting of the annual Holy Mass celebrated by Rev. Vice-Rector of KUL, Andrzej Kiciński, in the intention of retired professors and employees of the Catholic University of Lublin]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL