Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna Mszy św. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
[Musical setting of the Holy Mass of the Feast of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL