Kinga Strycharz-Bogacz

Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach XX Walnego Zgromadzenia - Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych "Gloriosus Deus in sanctis suis"
[ Nationwide scientific conference as a part of the 20th General Assembly - Congress of the Association of Polish Church Musicians "Gloriosus Deus in sanctis suis"]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie
Nazwa jednostki: SPMK, Rzeszów