Kinga Strycharz-Bogacz

Prowadzenie sesji na Międzynarodowej Etnomuzykologicznej Konferencji Naukowej "Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia"
[Moderating the scientific session at the International Ethnomusicological Conference "The folk traditions in music culture: the preservation of cultural heritage-inspirations-transformations"]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Tradycje ludowe w kulturze muzyczne: zachowanie dziedzictwa-inspiracje-przeobrażenia
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Joannis Pauli II, Aula C-1031