Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego w Kościele Akademickim KUL
[Musical setting of the Liturgy of Eve of Pentecost in the Academic Church of KUL]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL