Kinga Strycharz-Bogacz

Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL
[Choir of the Academic Ministry of the Catholic University of Lublin]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: Encyklopedia 100-lecia KUL
Redaktorzy: Edward Gigilewicz
Tom: 1
Strony od-do: 105-105