Kinga Strycharz-Bogacz

Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL w dowód uznania dla działalności artystyczno-kulturalnej jako dyrygent Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL

Nagroda wewnętrzna

Nazwa jednostkiSZK_INST: Rektor KUL