Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. celebrowanej przez Ks. Stanisława Budzika, Arcybiskupa Lubelskiego, z okazji 150-lecia istnienia Sióstr Misjonarek i Ojców Misjonarzy
[Musical setting of the solemn Holy Mass being celebrated by Rev. Stanisław Budzik, Archbishop of Lublin Diocese, on the occasion of the 150th anniversary of the existence of Missionary Sisters and Missionary Fathers]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie
Nazwa jednostki: KUL