Kinga Strycharz-Bogacz

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przed ołtarzem pól…”. Święci w kulturze ludowej
[ Nationwide scientific conference "In front of the altar of fields ...". Saints in folk culture]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: ACK UMCS Chatka Żaka, Lublin
Nazwa jednostki: ACK UMCS Chatka Żaka, Lublin