Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. wieńczącej pracę Duszpasterstwa Akademickiego KUL w roku akademickim 2017-18
[Musical setting of the solemn Mass ending the work of the Academic Ministry of KUL in the academic year 2017-18]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL