Kinga Strycharz-Bogacz

Atlas polskich tradycyjnych śpiewów społeczności katolickich. Zachowanie dziedzictwa, udostępnianie, studia badawcze
[Atlas of Polish traditional singing of Catholic communities. Heritage preservation, sharing, research studies]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

Nazwa jednostki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki