Kinga Strycharz-Bogacz

Ludowa recepcja przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji „Chrześcijanie katolicy, proszę posłuchajcie”
[Folk reception of the parable about the Good Shepherd in the religious songs of the living tradition "Christians Catholics, please listen" ("Chrześcijanie katolicy, proszę posłuchajcie")]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Teoria i praktyka muzyki kościelnej. Tradycja i współczesność
Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: Instytut Muzykologii KUL