Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna Mszy św. wprowadzającej do rekolekcji wielkopostnych na KULu
[Musical setting of the Holy Mass introducing time of passion sermons at KUL]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL