Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna Mszy św. rozpoczynającej okres Adwentu
[Musical setting of the Holy Mass beginning the time of Advent]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL