Kinga Strycharz-Bogacz

Ludowa recepcja prawd wiary chrześcijańskiej w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych
[Folk reception of the truths of the Christian faith in the living tradition of Polish religious songs]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Chrześcijaństwo w religijności ludowej : 1050 lat po Chrzcie Polski
Redaktorzy: Zdzisław Kupisiński
Strony od-do: 209-223
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie ludowej recepcji prawd wiary chrześcijańskiej w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych. W ich treści można odnaleźć chrześcijańską wizję świata, opartą na pojęciach z teologii lub z pobożności ludowej. Dzięki temu praktyka śpiewu jest swoistym rodzajem katechezy, która uczy rozumienia katechizmu i kształtuje postawę każdego człowieka. Utrwalanie prawd wiary chrześcijańskiej funkcjonujące w międzypokoleniowym przekazie następuje na gruncie wielu różnych gatunków pieśni religijnych; są to przede wszystkim genetycznie ludowe pieśni katechizmowe, a także pieśni dziadowskie, wielkopostne, wielkanocne, pogrzebowe, maryjne czy kolędy. Szczególnie często ich treść słowna dotyczy katechizmowych sześciu głównych prawd wiary, jak również innych (m.in. o miłosierdziu Bożym, o przykazaniach Bożych); każda z tych prawd ma odzwierciedlenie w bogatym repertuarze o regionalnych uwarunkowaniach. Pieśni te wykazują dużą wariabilność, stąd funkcjonują w licznych wariantach i wersjach melodyczno-rytmicznych.
Słowa kluczowe: żywa tradycja polskich śpiewów religijnych, prawdy wiary chrześcijańskiej, pieśni katechizmowe, pieśni dziadowskie, pieśni wielkopostne, pieśni wielkanocne, pieśni pogrzebowe, pieśni maryjne, kolędy