Kinga Strycharz-Bogacz

Oprawa muzyczna Mszy św. z okazji Światowego Dnia Walki z Trądem
[Musical setting of the Holy Mass to commemorate World Leprosy Day ]

Recital muzyczny, dyrygowanie

Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: KUL