Kinga Strycharz-Bogacz

Śpiewy wielkanocne w liturgii i ludowej tradycji muzycznej na Podkarpaciu. Analiza i charakterystyka
[Easter singing in the liturgy and in folk music tradition of Podkarpacie. Analysis and characterization]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2016
Tom: 63
Numer czasopisma: 13
Strony od-do: 73-100
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie śpiewów wielkanocnych w liturgii i ludowej tradycji muzycznej Podkarpacia, a także ich analiza i charakterystyka. Zebrany repertuar obejmuje zarówno melodie nawiązujące do wzorców chorałowych, jak i utrzymane w trybie dur-moll. Przeprowadzone badania wykazują, iż pieśni wielkanocne wykonywane są głównie w ramach obrzędów liturgicznych Mszy rezurekcyjnej, jak też podczas sprawowanych liturgii całego okresu wielkanocnego. Mimo to, na Podkarpaciu wchodząc w obieg ludowy łączą w sobie wymiar liturgiczny z ludową recepcją. Efektem tych relacji jest zjawisko wariabilności, z jakim spotykamy się na gruncie tego gatunku śpiewów. Przeprowadzona analiza udowadnia, iż transformacje, które dokonują się za sprawą ludowego wykonawstwa dotyczą przede wszystkim melodii i metrorytmiki śpiewów wielkanocnych, jak również ich formy i warstwy tekstowej. Przeważają przekazy bezmetryczne jako wynik ludowego myślenia frazą muzyczną. Spotykamy też śpiewy genetycznie ludowe. W badanym repertuarze wielkanocnym funkcjonującym w tradycji ustnej na Podkarpaciu widoczne są wyraźne uwarunkowania regionalne, które decydują o swoistym, lokalnie odmiennym obliczu tych śpiewów.
Słowa kluczowe: pieśni wielkanocne, liturgia okresu wielkanocnego, żywa tradycja śpiewów wielkanocnych, wariabilność, genetycznie ludowe pieśni, uwarunkowania wykonawcze
Dostęp WWW: https://docplayer.pl/72229244-Spiewy-wielkanocne-w-liturgii-i-ludowej-tradycji-muzycznej-na-podkarpaciu.html
DOI: 10.18290/rt.2016.63.13-4Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kinga Strycharz-Bogacz",
title = "Śpiewy wielkanocne w liturgii i ludowej tradycji muzycznej na Podkarpaciu. Analiza i charakterystyka",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2016",
number = "13",
pages = "73-100"
}

Cytowanie w formacie APA:
Strycharz-Bogacz, K. (2016). Śpiewy wielkanocne w liturgii i ludowej tradycji muzycznej na Podkarpaciu. Analiza i charakterystyka. Roczniki Teologiczne, 13, 73-100.