2020

Prace magisterskie
 • Wpływ czynników motywujących i demotywujących na aktywność pracowników w LPP S.A. w Lublinie
 • Specyfika rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie wybranych agencji pracy tymczasowej
 • Rola Biura Karier w planowaniu rozwoju zawodowego studentów i absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Problem wypalenia zawodowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie
 • Płacowe i pozapłacowe czynniki motywowania wpływające na zaangażowanie pracowników oraz wolontariuszy w Caritas Diecezji Siedleckiej
 • Efektywność instrumentów planowania rozwoju zawodowego na przykładzie Fundacji Parasol Roztocza w opinii uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle deficytu finansowego na przykładzie klubu piłkarskiego KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski
 • Rekrutacja i selekcja w zatrudnianiu pracowników działu produkcji na przykładzie Spółdzielni Mleczarskiej "Michowianka"

2019

Prace licencjackie
 • Work-life balance a zarządzanie czasem na przykładzie pracujących studentów Instytutu Ekonomii i Zarządzania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze odnawialnych źródeł energii na przykładzie gminy Annopol
 • Zarządzanie marką a zarządzanie motywacją pracowników
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie gminy na przykładzie Gminy Garbów
 • Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach
 • Pracownicy obcokrajowcy w sektorze obsługi klienta w Lublinie

2018

Prace magisterskie
 • Satysfakcja klienta a jakość usług świadczonych przez organizację na przykładzie wybranych przedsiębiorstw sektora usług sanatoryjno - uzdrowiskowych
 • Wpływ stylów przywództwa na efektywność organizacji
 • Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie usługowym na przykładzie dwóch organizacji
 • Wpływ kultury organizacyjnej na wizerunek przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy sektora usługowego
 • Wpływ fuzji towarzystw ubezpieczeniowych na zarządzanie zasobami ludzkimi w Proama i Generali Polska
 • Dobór kadry kierowniczej a pozycja rynkowa Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie