202120202019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2018


2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2016

2015

2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Organizacja konferencji krajowej2013Redakcja naczelna publikacji naukowejOrganizacja konferencji krajowejNagroda wewnętrzna


2012
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja działu czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2011Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


2010
2009
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej2008
2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany