dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
profesor KUL - Katedra Ekonomii Międzynarodowej
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: kinga.machowicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6519-7903