Katarzyna Wołowska

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Językoznawstwa Romańskiego (Instytut Filologii Romańskiej) KUL

Specjalność : językoznawstwo francuskie

Zainteresowania badawcze : semantyka leksykalna, semantyka tekstu, teoria interpretacji, analiza dyskursu, pragmatyka

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2019 22:25