Katarzyna Wołowska
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.wolowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2931-0689