2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowejArtykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


2015


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Prezentacja na konferencji krajowej


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRedakcja naczelna publikacji naukowej


2012


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


20102003


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego