dr hab. Katarzyna Stępień
adiunkt - Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.stepien_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8549-4657